3.8.20

Organización curso 2020/21

PERÍODO DE ADAPTACIÓN DO CEIP MILLADOIRO 

CURSO 2020/21

Defínese o período de adaptación como o período de tempo que transcorre desde que o neno/a se incorpora á escola ata que está integrado no seu grupo-clase. Pode ademais considerarse como o proceso mediante o cal o neno/a vai superando de forma positiva o conflito que lle ocasiona a separación da familia e o enfrontamento cun novo medio social.

Os obxectivos principais durante este período son:

  1. Para o neno/a: aceptar o novo espazo e ser capaz de moverse nel libremente; explorar o novo material; adaptarse ás rutinas; comprender e recordar as normas e pautas que a mestra vai establecendo; admitir progresivamente a separación dos seus pais e establecer vínculos de afectividade cos demais nenos/as e coa mestra.

  2. Para o pai/nai: superar a angustia da separación; confiar no equipo docente; despedirse do seu fillo/a sen enganos e seguridade e coñecer e valorar o período polo que pasa o neno/a.

  3. Para a mestra: amosar unha actitude receptiva a cada alumno/a;  permitir que os nenos/as coñezan o centro e exploren os materiais existentes na aula; programar actividades atractivas; coñecer ao grupo a través da observación, recollendo datos como as preferencias, os intereses, a capacidade de razoamento, a linguaxe, a autonomía, a iniciativa...

O horario de permanencia do centro irá aumentando gradualmente, xa que durante este tempo o máis normal e que xurdan altibaixos e sentimentos contrastados. Cada neno/a precisa dun tempo diferente para adaptarse. 

Por outra banda, tamén é moi importante a recollida de información  sobre os nenos/as e sobre o seu ambiente familiar. Así obsérvase: a actitude que mostra na chegada; a relación cos espazos; a relación cos obxectos; a relación con outros nenos/as. Estableceremos diferentes quendas para ter unha reunión individual con cada un dos pais/nais para comentar a información recollida no cuestionario inicial.

Organización do período de adaptación:

GRUPO A: Manuela Carrillo, Mateo Carrillo, Ángel Casar, Sara Cotelo, Mateo Fernández, Rosalía Ordóñez, Borja Pardo, Leo Varela e Brais Vieites.

GRUPO B: Uxía Amigo, Olivia Blanco, Ainara Costa, Mayra López, Daniela Martínez, Daniela Pérez, Lucas Pérez, Diego Recarey e Alberto Verdes.


GRUPO A

GRUPO B

XOVES 10

9:30 – 10:30

12:30 – 13:30

VENRES 11

12:30 – 13:30

9:30  - 10:30

LUNS 14

11:00 – 12:30

MARTES 15

10:30 – 12:30

MÉRCORES 16

10:30 – 13:00

XOVES 17

10:30 – 13:30

VENRES 18

10:00 - 13:30


A partir do luns 14 traerán cada un a súa merenda e a partir do luns 21 xa virán todos os alumnos/as no horario normal podendo usar o servicio de transporte e de comedor.

Debido á situación actual ocasionada polo COVID-19, por norma xeral, os pais non poderán entrar no centro, pero durante este período podedes entrar ata a porta de psicomotricidade tanto na entrada como na saída. Despois do período de adaptación xa non se pode entrar no centro, soamente seguindo o protocolo establecido, deixando aos nenos/as na porta lateral para entrada e recolléndoos á saída na cancela principal de abaixo.


Recomendacións Período de adaptación


31.7.20

REUNIÓNS INICIAIS COAS FAMILIAS DE 4º EDUCACIÓN INFANTIL

REUNIÓN INICIAL FAMILIAS 4º E. INFANTIL

         

                        LUNS 31 DE AGOSTO

 

 

REUNIÓN ÁS 10:00H:

  REUNIÓN ÁS 12:00H:

 

Amigo Beltrami, Uxía

 

Blanco Castro, Olivia

 

Costa Pérez, Ainara

 

López Cancela, MayraMartínez Morales, Daniela

 

Pérez Trigo, Daniela

 

Pérez Veiga, Lucas

 

Recarey Rey, Diego

 

Verdes Cousillas, Alberto

 

 

Carrillo Méndez, Manuela e Carrillo Méndez, Mateo

 

Casar Rodríguez, Ángel

 

Cotelo Ousinde, Sara

 

Fernández Parga, Mateo

 

Ordóñez Andrade, Rosalía

 

Pardo Doldán, Borja

 

Varela Mesura, Leo

 

Vieites Souto, Brais

 

 

 

Para ditas reunións soamente poderá vir un adulto por familia, e evitarase na medida do posible a asistencia do alumnado. Traede o cuestionario de inicio de curso cuberto.

25.6.20

ANIVERSARIO DE SAÚL

Ata agosto, Saúl non cumplirá 6 anos, pero como non poderemos celebralo xuntos e o cole xa remata, felicitámolo un pouquiño antes.

Esperamos que che gusten estes debuxos dos teus compis, e que o día do teu aniversario o pases en grande.

MOITAS FELICIDADES ADIANTADAS!!


ANIVERSARIO DE BENITO

No verán Benito cumplirá 6 anos, e posto que non podemos vernos queremos felicitarlle por adiantado. Esperamos que che gusten os debuxos que fixeron os teus compañeiros/as para ti. 
Disfruta das vacacións e...

  MOITÍSIMAS FELICIDADES!!

18.6.20

EXPERIMENTO DO PAN ( 6º EI)

Hai moitos meses atrás, realizamos o experimento do pan, collendo 3 mostras que tratamos de distinta forma. Un trozo de pan gardado nunha bolsiña sen tocalo, utilizando unhas pinzas, outro tocámolo coas mans limpas y o último coas mans sucias. Cando quixemos comprobar pasado un par de meses como estaban as mostras, apreciamos algún cambio, pero nada significativo.
Agora pasados máis de 6 meses de aquel experimento xa temos as evidencias para ver a importancia de lavar as mans.